KATALOG STRON K2K
.
     
DARMOWY MODEROWANY
.
Witamy w katalogu K2K

Regulamin

KATALOG STRON – REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu stron internetowych .
2.Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z pó?n. zm.), zwanej dalej Ustawą.

§2. Definicje

1.Użytkownik – osoba korzystająca z Katalogu w celu dodania Serwisu do Katalogu
2.Redaktorzy – zespół prowadzący i moderujący
3.Katalog – serwis internetowy
4.Serwis – strona internetowa zgłoszona do dodania do Katalogu
5.Kod Aktywujący – dostarczany odpłatnie użytkownikowi kod w wiadomości SMS umożliwiający zgłoszenie Serwisu do w Katalogu.

§3. Zgłoszenie strony do katalogu

1.Każdy użytkownik może zgłosić Serwis poprzez rejestracje wypełnienie formularza zgłoszeniowego , akceptację Regulaminu .
2.Wpis darmowy na okres 1 roku dla użytkowników zarejestrowanych.
3.Wpis darmowy na okres 180 dni dla użytkowników niezarejestrowanych.
4.Wpis bezterminowy koszt 9 zł + vat.( Sms Premium – aktywacja do 24 godzin)
5.Wpis Wyróżniony na okres 180 dni 25 zł + vat.( Sms Premium – aktywacja do 24 godzin )

– strona dodana w 1 kategorii
– miniatura
– rel:dofollow

3.Każdy Serwis może zostać dodany tylko raz do Katalogu.
4.Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastową publikację Serwisu w Katalogu po spełnieniu przez niego wymagań z ustępu pkt.2.
Każde zgłoszenie jest moderowane przez Redaktorów.
5.Serwis zostanie dodany w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, do Katalogu jeżeli spełnia następujące warunki:
Adres domeny internetowej Serwisu jest prawidłowy.
Kategoria w której został zgłoszony Serwis jest zgodna z treścią Serwisu.
Tytuł strony, Opis oraz Słowa kluczowe podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z treścią Serwisu.
W Tytule Strony musi znaleźć się nazwa strony bądź firmy, nie mogą to być wyłącznie słowo/słowa kluczowe. Opis musi zawierać minimum 15 , nie może być zlepkiem słów po przecinku i musi opisywać zawartość danej strony.
6.Zabronione jest dodawanie do Katalogu, Serwisów:

w budowie.
łamiących polskie prawo.
dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail, viagry, leków na potencje i tym podobnych.
niemających żadnej wartości, szczególnie serwisów z kilkoma artykułami na darmowej templatce z popularnego CMS’a ze słowem kluczowym w domenie!
propagujących nienawiść i przemoc.
w których przeważają reklamy nad treścią.
zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie.
stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach tzw. zaplecz
będących podstronami serwisu głównego.
umieszczonych na darmowych serwerach hostingowych lub na bezpłatnych aliasach chyba że wyróżnia je wyjątkowo użyteczna treść.
Umożliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich np witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3.
będących subdomenami Serwisów, chyba że prezentują one odrebną, ciekawą treść lub tematykę.
7.Serwisy nie spełniające wymagań z $3 punkt 5. oraz Serwisy zawierające treści bądź linkujące do treści wymienionych w punkcie $3 punkt 6. będą odrzucane przez Redaktorów.
8.Serwisy w Katalogu które zawierają treści wymienione w punkcie $3 punkt 6. bądź linkujące do nich, będą usuwane z Katalogu przez Redaktorów.
W przypadkach o których mowa w punktach $3 punkt 7. oraz $3 punkt 8. opłata za SMS , bądź przelew nie podlega zwrotowi.
9.Strona zgłoszona niezgodnie z regulaminem nie zostanie dodana do serwisu a kwota za wysłany sms nie podlega zwrotowi.
10.Administrator zastrzega sobie prawo do edycji treści wpisu celem uniknięcia sytuacji z $3 punkt 9.

§4. Zarządzanie Serwisem dodanym do Katalogu

§5.Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Serwisu z Katalogu .

§6. Postanowienia końcowe

Każde zgłoszenie Serwisu do Katalogu przez Użytkownika poprzedzone jest akceptacją Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji , w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Serwisu do Katalogu.
Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia . Zgodnie z stawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu z Katalogu przez Redaktorów.
Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego .Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie pózniej niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.
Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 luty 2011 roku.

Redaktorzy Katalogu

Polityka Prywatności

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, również załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych Użytkowników, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Administratora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora, również Serwisu k1k.vot.pl, a także świadczeniem usług przez Administratora. W przypadku nie wyrażenia zgody Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników przez Administratora usług w ramach obsługi Serwisu .

6. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autora zabronione